Vraag en antwoord

In Zandweerd legt de gemeente het Slim Warmtenet Zandweerd aan, een duurzame, lokale en betaalbare oplossing om woningen van warmte en warm water te voorzien. Als je aansluit op het warmtenet kan je woning van het aardgas af. Dat is aantrekkelijk vanwege de hoge gasprijzen. En het sluit aan bij het landelijke doel om in 2050 aardgasvrij te zijn. De warmte in Zandweerd komt van de ‘buurman’. Het warmtenet wordt namelijk verwarmd met de restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie naast Zandweerd.

In de vraag- en antwoordlijst hieronder zijn heel veel vragen over aardgasvrij wonen, technieken, kosten, Zandweerd aardgasvrij en het Slim Warmtenet Zandweerd in verschillende rubrieken ondergebracht. Staat je vraag er niet tussen, stuur dan een e-mail naar zandweerdstroomt@deventer.nl.

Meld je aan voor de Zandweerd Stroomt Update als je op de hoogte wil blijven van het Slim Warmtenet Zandweerd. Hier kun je de laatste nieuwsbrieven lezen.

 • Aardgasvrij in Deventer

  In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat alle Nederlandse gemeentes een Transitievisie Warmte maken. Deventer heeft de Transitievisie Warmte in 2021 vastgesteld. Daarin staat per wijk of dorp beschreven wat het beste duurzame alternatief is voor aardgas en het tijdspad wanneer kan worden afgekoppeld van het aardgas. Lees alle informatie over de Transitievisie Warmte Deventer.

  De Transitievisie Warmte gaat over alle woningen, winkels, kantoren, scholen en andere gebouwen in Deventer. Voor verwarming, warm kraanwater en koken wordt nu meestal nog aardgas gebruikt. Volgens het Klimaatakkoord moet 20% van de woningen in Nederland in 2030 aardgasvrij zijn. Voor Deventer betekent dat, dat in de komende 10 jaar 10.000 woningen van het aardgas af gaan. In de 20 jaar na 2030 gaat de overige 80% van de woningen van het aardgas af.

   

  In Deventer start de omschakeling naar aardgasvrij vóór 2030 in de wijken Zandweerd, Oranjekwartier/Ludgeruskwartier (Keizerslanden) en in Bathmen. Er wordt voor elk een Wijk- of Dorpsuitvoeringsplan gemaakt. In dit plan staat in ieder geval:

  • Wat per woningtype het beste duurzame alternatief voor aardgas is. Een duurzame warmtebron kan bijvoorbeeld groen gas zijn, een warmtenet of een geheel elektrische oplossing;
  • Een financiële uitwerking: zicht op de kosten van het alternatief, zowel voor inwoners als voor de maatschappij;
  • Zicht op de ruimtelijke gevolgen: moeten er boven- of ondergronds nog voorzieningen worden aangebracht?

  Het Wijk- of Dorpsuitvoeringsplan wordt altijd in samenwerking met inwoners en woningcorporaties gemaakt. Woningeigenaren bepalen zelf welke keuzes ze maken in hun eigen huis. Het plan helpt om samen de beste keuzes te maken.

  Bekijk het Wijkuitvoeringsplan Zandweerd. Bathmen werkt momenteel aan het dorpsuitvoeringsplan. In Oranjekwartier/Ludgeruskwartier (Keizerslanden) werkt woningcorporatie Woonbedrijf ieder1 aan grote plannen voor de huurwoningen. Samen met de corporatie verkent de gemeente hoe samen met de buurtbewoners een wijkuitvoeringsplan gemaakt kan worden.

   

  Zandweerd Stroomt is opgezet om Zandweerders te helpen wonen aangenaam en betaalbaar te houden. In Deventer en Zandweerd nemen al veel inwoners, ondernemers, instellingen en bedrijven klimaatmaatregelen. Met als doel energiekosten te besparen, minder CO2 uit te stoten, om droogte of juist wateroverlast te voorkomen en om het zomers tijdens hele warme dagen een beetje koel te houden.

  De website Zandweerd Stroomt is een ‘zusje’ van Deventer Stroomt, maar dan speciaal voor Zandweerd. Op de website van Zandweerd Stroomt en Deventer Stroomt vind je informatie over wat je zelf kunt doen, van kleine tot grote klimaatregelen. Van maatregelen die niks kosten tot maatregelen die om een (grotere) investering vragen. Ook vind je er informatie over landelijk en gemeentelijk beleid, subsidieregelingen, video’s en verhalen van Deventenaren die al maatregelen hebben getroffen, weggeef- en kortingsacties en nog veel meer.

  Deventer Stroomt en Zandweerd Stroomt zijn een initiatief van de gemeente Deventer, woningcorporaties ieder1, Rentree en De Marken, Stichting Eigen Bouw en netbeheerder Enexis. Deventer en Zandweerd Stroomt worden ondersteund door een groot aantal inwoners, organisaties, bedrijven en instellingen.

   

 • Aardgasvrij en technieken

  Je kunt je huis op verschillende duurzame manieren verwarmen. De alternatieven voor aardgas die we de komende jaren in Deventer onderzoeken zijn:

  • Een warmtenet: als er een duurzame warmtebron in de buurt is, kan het aanleggen van een warmtenet een mogelijkheid zijn. In Deventer zijn al verschillende warmtenetten. Die worden nu nog door aardgas verwarmd. De techniek is dus niet nieuw. De aanleg van nieuwe warmtenetten is vaak wel ingewikkeld. Er zijn veel partijen bij betrokken en de aanleg kost tijd en geld. Eenmaal aangelegd, is een warmtenet een hele goede duurzame warmtevoorziening.
  • Elektrisch: als je huis goed genoeg geïsoleerd is, kun je voor een warmtepomp of een andere elektrische oplossing kiezen. Een warmtepomp geeft lage temperatuur af. Nadeel van een warmtepomp is het hoge stroomverbruik. Je kunt dit verminderen door de warmtepomp te combineren met zonnepanelen die je installeert.
  • Hybride: een tussenstap is een hybride ketel. Je combineert dan een warmtepomp met een cv-ketel. Dit kan bij huizen die matig geïsoleerd zijn al een goede oplossing zijn. Je bent nog niet helemaal aardgasvrij, maar het levert al wel een flinke besparing op.
  • HR+ ketel: heb je een hele oude cv-ketel dan levert overstappen op een HR+ ketel ook al een stevige besparing in het aardgasgebruik op. Is er op dit moment voor jouw wijk nog geen goed alternatief voor aardgas en vind je een hybride ketel te kostbaar, dan kan een HR+ ketel voor de komende jaren nog een oplossing zijn. Neem wel mee, dat je die over ongeveer 15 jaar weer moet vervangen. Tegen die tijd moet je wel naar een aardgasvrij alternatief.
  • Isoleren: isoleer je huis zo goed mogelijk. Je gebruikt dan in ieder geval minder aardgas en het is vaak ook comfortabeler. Zorg er wel voor, dat je het goed en professioneel aanpakt.
  • Groen gas: dit gas komt uit vergistingsinstallaties waarin bijvoorbeeld mest vergist wordt. Groen gas is hetzelfde soort gas als aardgas en komt ook door de gewone gasleiding het huis binnen. Dit vraagt de minste aanpassingen in je huis. Het probleem met groen gas is, dat er niet voldoende voorraad is om alle woningen van te voorzien. Voor gebruik van groen gas kies je dus alleen als het echt niet anders kan.

  In de Transitievisie Warmte Deventer kun je vinden welke toepassing voor jouw wijk of dorp de beste oplossing is. Dat kan bijvoorbeeld een warmtenet of een elektrische oplossing zijn. De beste oplossing wordt op wijk- of dorpsniveau gekozen. Daarom kunnen de alternatieven per wijk of dorp verschillen. Is er een hoge of lage woningdichtheid? Is er een duurzame warmtebron in de buurt? Zijn woningen oud of relatief nieuw? Dat zijn allemaal factoren die invloed hebben op wat de beste keuze is. Daarnaast hebben sommige inwoners al veel aan hun eigen huis verduurzaamd en andere niet. Wil je voor je eigen woning weten wat je zelf al kunt doen? Vraag dan een gratis persoonlijk advies aan van een energiecoaches van de Deventer Energie Coöperatie.

   

  Is je cv-ketel aan vervanging toe en wil je overstappen op een duurzaam alternatief voor aardgas? Neem dan in ieder geval de volgende stappen:

  • Kijk in de  Transitievisie Warmte Deventerof jouw wijk vóór 2030 al is ingepland voor de overschakeling naar aardgasvrij (in ieder geval de wijken Zandweerd Noord en Zuid (gestart), Oranjekwartier/Keizerslanden en Bathmen). Is dat het geval, kijk dan in het Wijk- of Dorpsuitvoeringsplan wat de beste alternatieven zijn voor jouw woning. Op deze website vind je hierover informatie per wijk.
  • Staat jouw wijk of dorp na 2030 op de planning, dan kun je het beste zelf een plan maken. Daarbij kun je gratis de hulp inschakelen van de energiecoaches van de Deventer Energie Coöperatie. Een energiecoach kan je op hoofdlijnen wegwijs maken.
  • Wil je jezelf eens rustig oriënteren op wat er allemaal kan, kijk dan op de website van Milieu Centraal. Wil je samen met de buren een plan maken? Ook dat kan. Misschien wil je samen gaan isoleren of samen een warmtepomp inkopen. Ook daar kun je advies over inwinnen bij de energiecoaches van de Deventer Energie Coöperatie. Via de gemeente is een subsidie Kleintje Duurzaamheid beschikbaar voor gezamenlijke initiatieven om mensen te (laten) informeren over verduurzaming en/of een plan te maken.

   

   

  Waterstof wordt vaak genoemd als alternatief voor aardgas. Deze techniek is op dit moment volop in ontwikkeling. De verwachting is dat waterstof pas na 2040 op grote schaal beschikbaar is voor de verwarming van huizen. Ook de industrie en de transportsector willen gebruik maken van waterstof. Een van de grote uitdagingen is de productie. Om waterstof te maken, is veel elektriciteit nodig. Als die elektriciteit niet duurzaam wordt opgewekt, is waterstof geen schoon alternatief voor aardgas.

 • Aardgasvrij en mijn huis

  Als je je huis verkoopt, moet je een energielabel aanvragen. Een huis met een A-label is het meest energiezuinig, met een G-label het minst energiezuinig. Mensen letten bij de koop van een woning steeds meer op het energielabel. Onderzoek laat zien dat huizen met een hoger energielabel ongeveer 2% duurder verkocht worden dan vergelijkbare huizen met een lager energielabel. Ook staan deze huizen gemiddeld korter te koop. Investeren in een duurzaam huis, betaalt zich dus weer terug bij de verkoop. Naar verwachting wordt de invloed van duurzaamheid in de toekomst alleen maar groter.

  In een huis is altijd vocht aanwezig. Je kookt en doucht en ook wijzelf zorgen voor vocht door uitademen en zweten. Dit vocht kan op koude plekken voor schimmel zorgen. Schimmel is niet goed voor je gezondheid en je huis gaat er muf van ruiken. In een huis zonder isolatie verdwijnt het teveel aan vocht en komt er verse lucht binnen. Maar ook warmte gaat onnodig verloren. Is je huis wel goed geïsoleerd, let er dan op dat je jouw huis regelmatig ventileert. Zo ontstaat er geen schimmel en blijft de lucht die je inademt gezond. Laat voor je de muren isoleert een bedrijf altijd even kijken of de spouw (de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur) schoon is. Soms zitten er beton- of bouwresten in de spouw. Die kunnen voor vochtplekken zorgen nadat de muur geïsoleerd is. Via zo’n beton- of bouwrest komt kou van buiten naar binnen. En op die koude plek kan dan een vochtplek ontstaan. Ook in dit geval geldt; goed ventileren voorkomt problemen.

  In de Transitievisie Warmte Deventer staat welke energiebron in een wijk of dorp aardgas vervangt als duurzame warmtebron. Ook staat daarin welke wijken/dorpen ingepland zijn om vóór 2030 over te schakelen naar aardgasvrij. Ook als er nog geen goed alternatief is, staat dat in de visie. Een duurzame warmtebron kan bijvoorbeeld groen gas zijn, een warmtenet of een geheel elektrische oplossing. Ondertussen gaan de technische ontwikkelingen door. Misschien zijn er over 15 jaar wel oplossingen die we nu nog niet kennen. Betekent dit dat je tot die tijd maar moet wachten? Nee, je kunt ook nu al stappen zetten. Kijk daarvoor bij de vraag hierna.

   

  Welke maatregelen voor jou mogelijk zijn, hangt af van je huis. Als huiseigenaar beslis je hier natuurlijk zelf over. Over het algemeen kun je deze volgorde van stappen aanhouden:

  Stap 1: Bespaar

  Wees zuinig met energie, want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken of te betalen. Kijk voor slimme bespaartips op de pagina Energie besparen en opwekken of op de website Milieu Centraal.

  Stap 2: Isoleer je huis zo goed mogelijk

  De meeste huizen verwarmen we nu nog met aardgas. Aardgas voor warm water om te douchen en om je huis te verwarmen. Of je jouw huis straks verwarmt met groen gas, een warmtenet, een warmtepomp of een andere techniek, zorg dat jouw huis zo goed mogelijk geïsoleerd is. Anders verliest je huis onnodig veel warmte.

  Stap 3: Kies de oplossing die het beste past bij jou en je huis

  Er zijn allerlei mogelijkheden om op aardgas te besparen. In het ideale geval ga je gelijk voor een huis zonder aardgas. Je bespaart hiermee flink op je energierekening (als je de stroom die je nodig hebt, ook zelf opwekt). Dus de kosten die je maakt, verdienen zichzelf (grotendeels) terug.

  Kijk voor verduurzaming van je huis ook eens op de pagina Bij de buren. Daar staan veel voorbeelden van Deventenaren, informatie over leningen en subsidies en geregeld kortingsacties voor bijvoorbeeld het slim inregelen van je cv, het laten uitvoeren van een energiescan of de aanschaf van infrarood verwarmingspanelen.

   

   

  Nee. Vanaf 1 juli 2018 geldt de wet Voortgang Energie Transitie (VET). Deze wet verbiedt netbeheerders om nieuwbouwhuizen aan te sluiten op het aardgasnetwerk.

  Nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan allerlei eisen beschreven waaraan je woning moet voldoen, ook op het gebied van energie. Neem met je aannemer de alternatieven door om je nieuwe woning aardgasvrij te bouwen. Breng gelijk overal goede isolatie aan, want de geringe meerkosten wegen niet op tegen het later na-isoleren. Kies niet voor standaard verwarming, maar voor lage temperatuurverwarming. Overweeg ook de installatie van zonnepanelen op je dak. Je kunt ook een deskundige energiecoach van de Deventer Energie Coöperatie inschakelen voor gratis, vrijblijvend en onafhankelijk advies.

  Energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken of te betalen. Kijk voor slimme bespaartips op de website Deventer Stroomt of op de website Milieu Centraal.

  Voor huurders van een woningcorporatie geldt dat onderhoud, verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij wonen door de woningcorporatie wordt uitgevoerd. Je hoeft als huurder zelf niets te doen. De woningcorporatie gaat met de huurders in gesprek over het aardgasvrij (klaar) maken van de woningen en alternatieven voor het verwarmen van de woning. In veel gevallen zal het aardgasvrij maken van de woningen samenvallen met een renovatie of onderhoud aan de woningen. Op het moment dat er concrete plannen zijn voor het aardgasvrij maken van een wooncomplex of buurt, neemt de woningcorporatie contact met je op. Je kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met je woningcorporatie, als je wilt weten wanneer jouw woning/complex op de planning staat.

  Helemaal aardgasvrij ben je als je niet meer op aardgas stookt en kookt. Elektrisch koken (op inductie) heeft meerdere voordelen:

  1. Een pan water kookt op inductie twee keer zo snel als op gas.
  2. Een inductiekookplaat is super makkelijk schoon te maken.
  3. Het is veilig; nooit meer kans op gaslekken in de keuken.
  4. Inductie is veruit de zuinigste manier van koken op elektriciteit.
  5. Je past de temperatuur van de pitten razendsnel aan.
  6. Je hebt geen last meer van fijnstof door de verbranding van gas.
  7. Je betaald geen vastrecht meer voor je gasaansluiting (en niet meer voor gasverbruik).

  Wil je ook overstappen op elektrisch koken, dan heb je een aansluiting in je meterkast nodig, een inductiekookplaat (en eventueel een elektrische oven) en pannen die geschikt zijn voor inductie koken.

  Als je er zeker van wil zijn dat je kooktoestel klaar is voor een aardgasvrije toekomst, kies dan voor een elektrisch toestel

  Als je straks helemaal aardgasvrij wilt zijn, dan moet je inderdaad overstappen op elektrisch koken. Tot die tijd kun je gewoon je huidige gasfornuis gebruiken. Ben je huurder, dan informeert je verhuurder je over de ontwikkelingen.

  Als je jouw huis verwarmt met een warmtepomp, dan valt deze uit bij een stroomstoring. Meestal wordt de warmte opgeslagen in een buffervat, dat nog wel enige tijd warm blijft. Ook bij een cv-ketel op gas valt de pomp die het warme water rondpompt uit. Gelukkig valt in Nederland gemiddeld maar 20 minuten per jaar de stroom uit.

 • Aardgasvrij en kosten

  Om je huis aardgasvrij te maken, vervang je de traditionele cv-ketel door een verwarmingssysteem dat niet op aardgas werkt en het gasfornuis door een elektrische kookplaat. Voor welke techniek je kiest, hangt af van je huis. In ieder geval is het slim om je huis eerst zo goed mogelijk te isoleren, zodat je minder warmte nodig hebt. Isolatiekosten zijn afhankelijk van de omvang en staat van je huis. Moeten naast de muren ook nog de vloer en het dak worden geïsoleerd? Heeft je huis spouwmuren of moeten de muren van binnen of van buiten worden geïsoleerd? Allemaal factoren die van invloed zijn op de kosten. Elke woning vraagt dus om een maatwerkadvies. Klik hier voor een stappenplan overzicht: Milieu Centraal.

  Je kunt op dit moment gebruik maken van een aantal financiële regelingen als je je huis wilt verduurzamen. Voor een actueel overzicht kijk je de website van Milieu Centraal of op de pagina Subsidies & leningen.

  Verschillende hypotheekverstrekkers en banken bieden ook extra financiële ruimte als je een (nieuw gekocht) huis wilt verduurzamen. Vraag je financieel adviseur naar de mogelijkheden.

   

  Als je in een huurhuis woont, investeert je woningcorporatie hoogstwaarschijnlijk in het verduurzamen van je huis. Neem voor meer informatie contact op met de woningcorporatie.

  Het energielabel van een huis heeft een positief effect op de marktwaarde van een koophuis. Wat het effect daarvan is op de WOZ-waarde verschilt per huis.

 • Aardgasvrij Zandweerd

  Om drie redenen is voor Zandweerd een Wijkuitvoeringsplan opgesteld. Ten eerste wordt een groot deel van de huurwoningen van woningcorporaties Rentree, Ieder1 en Stichting Eigen Bouw in Zandweerd de komende jaren vernieuwd of gerenoveerd, of is kortgeleden al gerenoveerd. Een mooie kans om op grote schaal te verduurzamen. Ten tweede kan de restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Zandweerd slim gebruikt worden als duurzame energiebron voor de verwarming van huizen in Zandweerd. En ten derde is de nieuwbouw van huizen in de Tuinen van Zandweerd in volle gang. Deze huizen worden allemaal aardgasvrij. Eigenaren kunnen meteen kiezen of ze willen aansluiten op het Slim Warmtenet Zandweerd. Twee op de drie kiest voor aansluiting.

  Welke delen van Zandweerd bij het project Zandweerd aardgasvrij horen, is te zien op deze kaart (pdf, 2,2 MB). Zowel huur- en als koopwoningen kunnen op het Slim Warmtenet Zandweerd aansluiten.

  Het Slim Warmtenet Zandweerd wordt eerst alleen aangelegd in het vastgestelde projectgebied (zie kaart). Ligt je huis buiten het projectgebied, dan is aansluiten op het warmtenet in bijzondere gevallen misschien toch mogelijk. Heeft u interesse, stuur dan een mail naar zandweerdstroomt@deventer.nl.

   

  De restwarmte uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Zandweerd kan goed gebruikt worden als duurzame energiebron voor de verwarming van huizen in Zandweerd via een warmtenet. Naast het warmtenet is een all electric verwarming van huizen, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, op dit moment ook een goede oplossing. Er zijn geen andere duurzame energiebronnen aanwezig, waardoor bijvoorbeeld geothermie of biomassa zijn uitgesloten. In 2050 moeten we allemaal van het aardgas af. Een tussenoplossing tot die tijd is een hybride cv-ketel. Daarmee ben je niet van het gas af, maar verminder je je gasverbruik wel sterk.

  Met de aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd heb je als inwoner van Zandweerd de keuze om aardgasvrij te wonen. Of je aansluit, bepaal je zelf. Dankzij de subsidies die gemeente Deventer heeft gekregen en de aanwezigheid van de rioolwaterzuiveringsinstallatie als duurzame bron van warmte, is Zandweerd de 1e wijk in Deventer waar is gestart met het aardgasvrij maken.

  De aanleg van het warmtenet gaat in stappen. In fase 1 worden de Tuinen van Zandweerd en de nieuwbouwappartementen van Stichting Eigen Bouw aan de Rubensstraat aangesloten. In fase 2 zijn de bestaande woningen (huur en koop) aan de beurt. De exacte planning wordt nog uitgewerkt.

  Gemeente, corporaties en de warmteleverancier werken een aanbod uit voor woningeigenaren en huurders om aan te sluiten op het Slim Warmtenet Zandweerd. Daarin staat onder andere wat aansluiten op het warmtenet kost en of een kooktoestel en pannen zijn inbegrepen.

  De meeste pannen zijn geschikt voor koken op diverse warmtebronnen. Aan de symbolen op pannen kun je zien waarvoor ze geschikt zijn. Pannen die je gebruikt hebt op een gastoestel, kun je gewoon gebruiken op een elektrische kookplaat. Voor koken op inductie, maakt het ook niet uit of de pan eerder op gas gebruikt is. Inductie werkt namelijk met een magnetisch veld en dat werkt ook als de bodem van de pan niet overal contact maakt met de kookplaat.

 • Slim Warmtenet Zandweerd

  Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waardoor warm water stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen. De warmte komt bij voorkeur van een duurzame bron, zoals de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Drents Overijsselse Delta naast Zandweerd.

  Bekijk deze video en in twee minuten weet je hoe het Slim Warmtenet Zandweerd werkt.

   

  In Zandweerd is de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie een duurzame bron. Met de restwarmte van gezuiverd afvalwater dat nu de IJssel instroomt, kunnen we de woningen in Zandweerd Noord en Zuid duurzaam verwarmen.

  Bekijk deze video en in twee minuten weet je hoe het Slim Warmtenet Zandweerd werkt.

   

  Nee, er is geen enkele geur- of stankoverlast. Een warmtewisselaar haalt de warmte uit het gezuiverde water van de rioolwaterzuivering. Met die warmte wordt het water in het warmtenet opgewarmd. In huis wordt die warmte weer er uit gehaald voor het thuissysteem voor verwarming en warm tapwater. Het leidingnetwerk van het warmtenet is een gesloten systeem waar geen lucht uitkomt en dus ook geen geur of stank.

  De warmte die door de buizen van het Slim Warmtenet Zandweerd stroomt heeft een lage temperatuur (circa 18 graden Celsius). Dat is niet warm genoeg om je huis mee te verwarmen. Een warmtepomp moet het water verder opwarmen. Voor nieuwbouwwoningen in de Tuinen van Zandweerd is opwarmen naar 40 graden Celsius voldoende, omdat deze huizen bij de bouw meteen een warmtepomp en eventueel vloer- en/of wandverwarming krijgen.

  Voor de bestaande woningen brengt een (collectieve) warmtepomp het water naar 60 á 70 graden Celsius. Dat is voldoende om je huis mee te verwarmen en van warm kraanwater te voorzien. Bij bestaande huizen in Zandweerd is meestal geen plek voor een warmtepomp. Daarom wordt de temperatuur buiten de woning van laag naar hoog gebracht door centrale warmtepompen. Zo komt er water met een hoge temperatuur je huis binnen.

  Omdat er water met hoge temperatuur je huis binnenkomt, kunnen de bestaande radiatoren meestal gewoon in gebruik blijven. Wel is het belangrijk je woning te isoleren en naden en kieren te dichten. Er gaat dan zo min mogelijk warmte verloren. Dat zorgt voor een constante en comfortabele temperatuur in huis, minder energiegebruik én een lagere energierekening.

  Het Slim Warmtenet Zandweerd biedt huiseigenaren de mogelijkheid om ook beperkt te koelen. Om te kunnen koelen moet de woning wel voorzien zijn van een warmtepomp. Dat kan bij de nieuw te bouwen woningen in de Tuinen van Zandweerd. In bestaande woningen in Zandweerd die door centrale warmtepompen worden verwarmd, bestaat geen mogelijkheid tot koelen.

  Het slimme aan dit warmtenet is, dat het een lage temperatuur combineert met (collectieve) warmtepompen. Naast de nieuwe woningen kunnen ook de bestaande woningen in Zandweerd duurzaam worden verwarmd. Het warmtenet heeft een capaciteit van ruim 2.000 woningen. Slim is ook dat het net stapsgewijs wordt aangelegd.

  Het Slim Warmtenet Zandweerd is een project van de gemeente Deventer, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, de woningcorporaties Rentree, Ieder1, Stichting Eigen Bouw en Enpuls (onderdeel van netwerkbedrijf Enexis).

 • Aansluiten op Slim Warmtenet Zandweerd

  De aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd gebeurt in stappen. Als woningeigenaar in Zandweerd krijg je van de gemeente tijdig een aanbod om aan te sluiten op het warmtenet. De exacte planning van de aanleg is nog niet af. Meld je aan voor de Zandweerd Stroomt Update als je op de hoogte wil blijven van het Slim Warmtenet Zandweerd. Bekijk het overzicht met de laatste nieuwsbrieven.

   

   

  In oktober 2022 krijgt de nieuwbouw aan de Rubensstraat (van Stichting Eigen Bouw) een aansluiting op het Slim Warmtenet Zandweerd. Tot eind 2024 zorgt een gasgestookte centrale nog voor de warmtelevering. Pas dan kan de duurzame warmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie gebruikt worden voor het warmtenet.

  Er zijn meer mogelijkheden. Ben je van plan om aan te sluiten op het Slim Warmtenet Zandweerd, dan kan een huurketel voorlopig een slimme uitkomst zijn. Totdat het warmtenet bij je wordt aangesloten. Een gratis energiecoach van de Deventer Energie Coöperatie kan je meer vertellen over de mogelijkheden

   

  Je bent nog niet verplicht om van het aardgas af te gaan, maar de regering geeft wel een duidelijk signaal af. De gaskraan in Groningen gaat dicht en in 2050 moet heel Nederland aardgasvrij zijn. Tot die tijd zal er nog aardgas (uit het buitenland) beschikbaar zijn.

  Later aansluiten is altijd mogelijk. Het kan zijn dat aansluiten dan wel duurder is dan het eerste aanbod dat je krijgt.

  Ja, afkoppelen van het warmtenet is mogelijk omdat je vrijwillig aansluit en daar een overeenkomst voor aangaat. Afsluiten kost echter wel geld. Houd ook rekening met de kosten om je huis op een andere manier te verwarmen.

  Wil je meedenken? Graag! Via het e-mailadres zandweerdstroomt@deventer.nl kun je je wensen, ideeën, vragen en eventuele zorgen kenbaar maken. Wil je actief meedenken en -helpen met je buurtgenoten? Neem dan contact op met het Duurzaamheidsteam Zandweerd. Daarnaast zijn er regelmatig informatieavonden, meedenksessies, etcetera, in de wijk. Bekijk de agenda en lees meer in de Zandweerd Stroomt Updates.

   

   

   

  De provincie Overijssel ondersteunt de aanleg van de eerste fase van het Slim Warmtenet Zandweerd met een subsidie van 1,7 miljoen euro en een lening van 1 miljoen euro op een totale investering van 6,1 miljoen euro in fase 1. Ook draagt het Rijk financieel bij met een bedrag van bijna 4,9 miljoen euro.

  Het College van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld om de aanleg van de eerste fase (aansluiting van 400 woningen) van het Slim Warmtenet Zandweerd mee te financieren. De gemeenteraad heeft hierover op 7 oktober 2020 positief besloten.

  De raad op 13 april 2022 besloten om fase 1 en 2 van het warmtenet gecombineerd verder te ontwerpen.

  Bij het Slim Warmtenet Zandweerd zijn het warmtenet, de warmteproductie en levering gesplitst. Voorlopig is het warmtenet in publieke handen, namelijk van de gemeente. De warmteproductie ligt bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Drents-Overijsselse Delta. De beoogd warmteleverancier is Ennatuurlijk.

  Als individuele particulier ben je niet zo flexibel in het wisselen van warmteleverancier als bij elektriciteit en gas. Omdat het warmtenet voor gemeenschappelijk gebruik is, moet over het wisselen van warmteleverancier apart worden besloten. De gemeente bekijkt of hiervoor maximale flexibiliteit is in te bouwen in het contract met de warmteleverancier.

  De tarieven voor aansluiting op het warmtenet zijn nog niet bekend. Wij verwachten dat na de zomer van 2022 de onderhandelingen met de warmteleverancier afgerond zijn. Dan zijn de tarieven voor huurders en huiseigenaren bekend. Het uitgangspunt bij de onderhandelingen tussen de gemeente en de warmteleverancier is dat verwarmen met warm water niet duurder mag zijn dan verwarmen met aardgas.

  In Zandweerd krijgen woningeigenaren een maatwerkadvies voor verduurzaming en aansluiting op het Slim Warmtenet Zandweerd, inclusief een rekenvoorbeeld van de kosten.