De woningcorporaties

Het Slim Warmtenet Zandweerd is een gemeenschappelijk project van de gemeente, de woningcorporaties ieder1, Rentree en stichting Eigen Bouw, waterschap Drents Overijsselse Delta en netbeheerder Enpuls.

Door heel Deventer werken de corporaties ieder1, Rentree, De Marken en stichting Eigen Bouw aan de verduurzaming van hun woningen. Met de gemeente hebben ze daar ook afspraken over gemaakt.

In Zandweerd zijn ieder1, Rentree en stichting Eigen Bouw belangrijke partners in de realisatie van het warmtenet. De komende jaren verduurzamen en moderniseren zij hun woningen en appartementen voor meer comfort en minder energiegebruik. Zij willen hun woningen en appartementencomplexen (nieuwbouw en bestaande bouw) daarom ook graag aansluiten op het warmtenet. De corporaties gaan daarover met hun huurders in overleg. Nu is het zo dat zeker 70% van de huurders dat ook wil.

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het waterschap Drents Overijsselse Delta is net zo’n belangrijke partner in de realisatie van het warmtenet in Zandweerd. Immers, zonder rioolwaterzuivering (RWZI) geen restwarmte voor het warmtenet.

Bij de RWZI komt het rioolwater van heel Deventer samen. Van bewoners, instellingen en bedrijven. Ook veel regenater komt via het riool nog terecht bij de RWZI. Dat wordt langzaamaan wel steeds minder omdat mensen, bedrijven en de gemeente steeds meer maatregelen nemen om het regenwater niet meer op het riool te lozen. Regenpijpen worden afgekoppeld, regenwater opgevangen in regentonnen en vijvers of geïnfiltreerd in de grond.

Van de buren

Huishoudens lozen lauw en warm afvalwater vanuit de douche, gootsteen en wasmachine op het riool. Het rioolwater wordt na zuivering geloosd op de IJssel. En dat is jammer, want dat schone, lauwe water heeft een temperatuur van ongeveer 15° tot 20°. Die warmte kan met een warmtewisselaar op de RWZI worden teruggewonnen. Daarmee kan dan het water in het warmtenet worden verwarmd.

Voor de buren

Het warmtenet levert het water aan woningen. Zo ontstaat een warmtekringloop, met warmte van en voor bewoners van Zandweerd. In de wijk komen enkele gezamenlijke warmtepompen. Die verhogen de temperatuur van het water om je woning te kunnen verwarmen en te douchen.

Zandweerd Stroomt

Energie besparen en opwekken, regenwater afvoeren en vasthouden, zomerse koelte door groene daken en tuinen. In Zandweerd zijn al veel inwoners, instellingen en bedrijven bezig met maatregelen om het wonen in huis, in de buurt, wijk en stad aangenaam en betaalbaar te houden.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie naast de wijk is de ‘eigen’ energiebron van Zandweerd. Met de warmte van het gezuiverde water kunnen ruim 2.000 woningen en gebouwen in de wijk duurzaam en betaalbaar worden verwarmd. Warmte van en voor de buren.

Blijf op de hoogte

Elke 2 tot 3 maanden verschijnt de Zandweerd Stroomt Update. Deze wordt huis-aan-huis verspreid. Wil je de update liever of ook digitaal ontvangen? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.